ประการรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ (ภาค ค) ตำแหน่งครูผู้ช่วย (เขตทั่วไป)
เอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 2 - กำหนดวัน เวลา ในการสอบคัดเลือก ภาค ค.